oleh: ustazjeff
   Rumah      BAHAN P&P PENDIDIKAN ISLAM

AKHLAK

Akal Cahaya Kehidupan |Adab Berhias |Adab Menjaga Orang Sakit |Adab Amar Makruf Nahi Munkar |Adab Di Tempat Rekreasi |Adab Menjaga Kemudahan Awam |Adab Menziarahi Jenazah |Zikrullah Pengubat Hati |Adab Dengan Rasulullah

IBADAH

Korban |Haji Dan Umrah |Sembelihan |Akikah |Jual Beli Dan Sewa |Gadaian Dan Syarikat |Hutang, Insurans Dan Saham

AKIDAH

Tuntutan Taubat |Dosa Besar (Unit 1) |Dosa Besar (Unit 2) |Khurafat |Kufur |Nifak |Riddah |Sihir |Syirik

SIRAH/TOKOH

Kerajaan Khulafa Ar Rasyidin |Kerajaan Khulafa Ar Rasyidin (Abu Bakar) |Kerajaan Khulafa Ar Rasyidin (Umar) |Kerajaan Khulafa Ar Rasyidin (Uthman) |Kerajaan Khulafa Ar Rasyidin (Ali) |Kerajaan Bani Umaiyah |Imam Abu Hanifah |Imam Malik |Imam Al Syafie |Imam Ahmad b Hambal |Imam Al-Bukhari |Imam Al-Ghazali

AYAT KEFAHAMAN

Manusia Perlu Bersyukur |Rasul Penyampai Wahyu |Larangan Mempersendakan Agama |Hidayah Allah | Akidah Teras Kejayaan |Ciri-Ciri Mukmin |Nasihat Lukman Al-Hakim

HADIS

Makanan Yang Baik |Perpaduan Teras Kemajuan

AKHLAK  

Adab Bermusafir |Adab Bernegara |Adab Dengan Pemimpin |Adab Berjihad |Adab Memelihara Alam |Adab Memberi dan Menerima Hadiah |Adab Berniaga

IBADAH

Kaifiat Perkahwinan (Rukun Nikah) |Masalah Rumahtangga (Talak) |Idah |Fasakh |Lian |
Poligami |Kemahiran Keibubapaan |Undang-Undang Keluarga Islam |Anak Amanah Allah (Hadanah)

AKIDAH

Ajaran Sesat |Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah |Iman Mutiara Hidup

SIRAH /TOKOH

Ibnu Sina |Ibnu Khaldun (Tokoh Sejarawan Ulung) |Sayyid Jamaluddin  |Sheikh Muhammad Abduh |Sheikh Tahir Jalaluddin |Hamka (Permata Nusantara)

AYAT KEFAHAMAN 

Layanan Baik Terhadap Bukan Islam |Nabi Muhammad SAW Pesuruh Allah |Batas-Batas Pergaulan |Hidayah Allah |Peribadi Mukmin |Kemuliaan Al-Quran 

HADIS

Kehidupan Di Dunia Ibarat Perantau |Orang Beriman Kekasih Allah 
 

 DEFINISI KURIKULUM


Nicholls S.H. (1978). Mendefinisikan kurikulum sebagai:
Kurikulum adalah semua peluang atau kesempatan pembelajaran yang dirancang oleh guru untuk pelajar.

Robinson A.S. (1971) pula menyatakan bahawa:
Kurikulum adalah rancangan yang mengandungi matlamat, objektif, isi kandungan, proses, sumber dan cara penilaian semua pengalaman untuk pelajar di dalam dan luar sekolah dan di persekitaran komunitinya melalui pengajaran di bilik darjah dan rancangan pembelajaran lain.

Secara lebih jelas, kurikulum dapat ditakrifkan sebagai sukatan atau rancangan pelajaran yang mengandungi berbagai jenis ilmu pengetahuan samada bersifat spiritual atau fizikal. Ia disusun oleh sebuah badan yang berpengalaman dan berkewibawaan yang terdiri dari ilmuan dan cerdik pandai dalam segala bidang bagi melahirkan generasi pelajar yang sempurna dan berguna kepada masyarakat.